Trimethyl fosfát-TMP

Dobrý den, přijďte se poradit s našimi produkty!
  • Trimethyl Phosphate

    Trimethyl fosfát

    Popis: Trimethylfosfát, také známý jako trimethylfosfát, trimethylfosfát, molekulový vzorec C3H9O4P, molekulová hmotnost, 140,08.Používá se hlavně jako rozpouštědlo a extrakční činidlo pro léky a pesticidy.Používá se také jako přísada zpomalující hoření a změkčovadlo, ale účinnost zpomalovače hoření není vysoká a jeho těkavost je vysoká.Obvykle se používá v kombinaci s jinými retardéry hoření.Je rozpustný ve vodě a etheru, nerozpustný v ethanolu.Nízká toxicita, dráždivost...