Trimethylfosfát-TMP

Dobrý den, přijďte se poradit s našimi produkty!
  • Trimethyl Phosphate

    Trimethylfosfát

    Popis: Trimethylfosfát, také známý jako trimethylfosfát, trimethylfosfát, molekulární vzorec C3H9O4P, molekulová hmotnost, 140,08. Používá se hlavně jako rozpouštědlo a extrakční látka pro léky a pesticidy. Používá se také jako přísada zpomalující hoření a změkčovadlo, ale účinnost zpomalovače hoření není vysoká a jeho těkavost je vysoká. Obvykle se používá v kombinaci s jinými retardéry hoření. Je rozpustný ve vodě a etheru, nerozpustný v ethanolu. Nízká toxicita, irri ...